סכום: 75.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר